Des d’avui i fins el 18 de desembre de 2020 es podran sol·licitar, a través de la seu electrònica de la Cámara de Comercio de España aquests ajuts destinats a fomentar l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses per part de dones.

Els ajuts s’articulen en dues línies diferents:

a)Línia 1: nova activitat empresarial amb alta en RETA i IAE per part de dones en situació d’atur – amb un pressupost de 60.000,00€ (ajut de 600,00€ per sol·licitud).

L’objectiu d’aquesta línia és la concessió d’ajuts a dones que hagin iniciat un projecte empresarial per compte propi i s’hagin inscrit en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, un col·legi professional o mutualitat en qualsevol província d’Espanya a partir de l’1 d’octubre de 2019.

Més informació i requisits:

https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000003150

b)Línia 2: Despeses directes per a la posada en marxa de nova activitat empresarial – amb un pressupost de 140.000,00€, fins a 2.000,00€ per sol·licitud.

L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts per finançar les despeses d’escripturació, registre i constitució d’empreses constituïdes per dones en els dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Més informació i requisits:

https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000002978

Aquesta convocatòria compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

Període de presentació de sol·licituds: entre el 19/11/2020 a partir de les 12h i el 18/12/2020, fins les 23:59h.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *