El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat dues resolucions que fan referència a la línia de subvencions destinades a impulsar les empreses que intervenen a la cadena de valor de la indústria de l’automoció.
 
 
RESOLUCIÓ EMC/3030/2020, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 3.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/4700001/622/D.

Sol·licituds i terminis: Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació (30/11/2020) d’aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 18 de febrer de 2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Podeu accedir al text de la resolució aquí.

 
RESOLUCIÓ EMC/3031/2020, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l’automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció.

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 10.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/7700001/622/D.

Sol·licituds i terminis: Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació (30/11/2020) d’aquesta resolució al DOGC fins les 14:00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Podeu accedir al text de la resolució aquí.
 
 
 
Font: DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *