RESOLUCIÓ EMC/2484/2017, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts en espècie a empreses per al disseny i la implementació de plans de col·laboració amb start-ups.
La forma de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria d’aquests ajuts

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *