S’obre convocatòria de la línia ICF-Comerç per al finançament en forma de garantia per a treballadors autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat corresponent en els àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats i que tinguin per objecte les activitats dels sectors que s’esmenten a continuació:

Del grup C, corresponent a les indústries manufactureres, els codis següents:

Codis del 1310 al 1520.

Codis del 1811 al 1820.

Codi 3212.

Del grup F, corresponent a la construcció, els codis següents:

Codis del 4321 al 4329.

Del grup G, corresponent al comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, els codis següents:

Codis del 4511 al 4799.

Del grup I, corresponent a l’hostaleria, els codis següents:

Codis del 5610 al 5630.

Del grup J, corresponent a la informació i comunicacions, els codis següents:

Codis del 5811 al 6399.

Del grup M, corresponent a activitats professionals, científiques i tècniques, els codis següents:

Codis del 7311 al 7320.

Del grup N, corresponent a activitats administratives i serveis auxiliars, els codis següents:

Codis del 7911 al 7990.

Del grup R, corresponent a activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, els codis següents:

Codis del 9311 al 9329.

Del grup S, corresponent a altres serveis, els codis següents:

Codis del 9511 al 9609, excepte el 9603.

Per a més informació, consultar normativa: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Linia_Empren_ajuts_emprenedors_autonoms_pimes?vmode=normativa

Per a sol·licitar l’ajut: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Linia_Empren_ajuts_emprenedors_autonoms_pimes?moda=1

Font: Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya

 

 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *