Pel vostre coneixement us llistem els ajuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

 

RESOLUCIÓ EMC/1034/2018, de 22 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de la línia d’ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS) (ref. BDNS 400432).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7632/1677398.pdf
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

 

RESOLUCIÓ EMC/1035/2018, de 16 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7632/1677424.pdf

 

RESOLUCIÓ EMC/1036/2018, de 16 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts INNOTEC, per a projectes d’R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7632/1677468.pdf

 

RESOLUCIÓ EMC/1037/2018, de 29 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/2755/2017, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i la Resolució EMC/2818/2017, de 30 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de les esmentades bases (ref. BDNS 373874).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7632/1677456.pdf

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *