L’ICF, entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, impulsa i facilita l’accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat.
Ofereix diverses línies de finançament relatives a l’adopció de tecnologies vinculades a indústria 4.0. Destaquem les següents que considerem poden ser del vostre interès i que resten obertes durant tot l’any:
ICF Indústria 4.0
     Préstec que finança projectes d’inversió en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial, i      projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
     Beneficiaris: Pimes industrials i serveis relacionats, amb seu social o seu operativa a
     Catalunya.
     Característiques:
          o Préstec per a inversió, mínim 1.200.000 € pimes o 4.000.000 € grans empreses.
          o Termini fins a 10 anys amb 2 anys de carència.
          o Finançament fins el 80% de la inversió.
          o T. interès referenciat a Euríbor més un diferencial entre 2% i 2,95%
          o Bonificació del 2% del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement.
          o Comissió obertura màxima del 0,50%.
          Més informació en l’enllaç.
ICF Pime Indústria
     Préstec que finança projectes d’inversió i/o circulant per a la Innovació, Internacionalització,
     Industrialització.
     Beneficiaris: Empreses industrials i serveis relacionats.
     Característiques:
          o Préstec per a circulant d’entre 100.000 € i 500.000 € fins a 5 anys.
          o Préstec per a inversió d’entre 100.000 € i 1.000.000 € fins a 10 anys.
          o T. interès referenciat a l’Euríbor (màxim 3%).
          o Comissió obertura màxima del 0,50%.
          o Ajut de garantia del 50%.
          Més informació en l’enllaç
ICF Eurocrèdit
     Préstec que finança projectes d’inversió i/o circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous
     desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa a Catalunya. Les condicions d’aquesta línia
     són preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
     de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020.
     Beneficiaris: Pimes
     Característiques:
          o Préstec per a circulant d’entre 100.000 € i 2.000.000 € fins a 5 anys.
          o Préstec per a inversió d’entre 150.000 € i 2.500.000 € fins a 15 anys i un màxim de finançament           del 70% del projecte.
          o T. interès referenciat a l’Euríbor amb un diferencial a partir de l’1%.
          o Comissió d’obertura màxima del 0,50%.
          Més informació en l’enllaç
Font: Institut Català de Finances

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *