Ets una start-up tecnològica que comença i necessita finançament?
ACCIÓ oferix els ajuts START UP CAPITAL destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia, des de 3 mesos fins a 3 anys de vida). Es tracta d’un ajut directe de fins a 75.000 €.

Objectiu
Donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial.
Validar la proposta de model de negoci i facilitar la captació de primeres inversions per a les startups d’alt potencial de creixement.

Beneficiaris
Startups tecnològiques, empreses emergents amb tecnologia pròpia, de 3 mesos de la seva constitució i fins a 3 anys de vida

Requisits
Empresa constituïda com a mínim 3 mesos abans de la data de publicació de les bases al DOGC
Empresa de fins a 3 anys de vida en el moment de la sol·licitud
Empresa amb tecnologia pròpia
Serà necessari que un mínim del 50% de les participacions estiguin en mans dels emprenedors.
Empresa petita segons la definició que inclou l’annex 1 del Reglament (UE) núm.651/2014)

Característiques
Ajut econòmic. 75% dels costos subvencionables, amb un màxim de 75.000 euros.
Ajut en espècie. Assessorament de 2 tutors amb un mínim de 5 reunions de 2 hores amb un valor de 2.000 euros.

Tipologia d’actuacions subvencionables:
Totes les derivades de l’execució del pla d’empresa: direcció i administració, desenvolupament de productes i serveis, gestió d’operacions i comercial i vendes.

Tipologia de despeses:
Personal
Contractació de serveis
Inversió en material i equipament
Altres despeses

Període d’execució:
Des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l’ajut.

Observacions
El total d’actuacions objecte d’ajut hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 60.000 euros.
El 80% de l’ajut econòmic atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta sense que sigui necessària la constitució de garanties.

Termini
Fins al 15 de novembre del 2018

Per a més informació i sol·licituds consulteu aquest enllaç.

Descarrega’t la fitxa-resum. Ajuts_Sartup_Capital_2018

Font: Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *