Des del projecte ‘Mascaretes per protecció de la Covid-19’ s’han detectat dues línies d’ajuts destinades a empreses tèxtils.

En aquest projecte de cooperació local hi participen l’Associació d’Empreses Innovadores (AEI Tèxtils), l’Ajuntament de Terrassa, l’Escola Universitària d’Infermeria de Terrassa (EUIT), el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i la Mútua de Terrassa, i té com a objectiu millorar la provisió, utilització adequada i reciclatge de mascaretes de proximitat. Va dirigit a empreses tèxtils de l’entorn del municipi de Terrassa i diferents agrupacions sanitàries i socials, i consisteix en formacions, assessorament i difusió d’informació per als diferents col·lectius.

 
Les línies d’ajuts detectades són les següents:

ELIIT és un esquema de finançament pilot de la Comissió Europea que té com a objectiu facilitar la transferència de tecnologia d’entitats tecnològiques a empreses del sector tèxtil per tal de desenvolupar productes innovadors competitius d’alt valor afegit. El programa requereix la participació de dues entitats, una empresa del sector tèxtil i un proveïdor tecnològic (centre tecnològic, universitat, una altra empresa o start-up).

Objectiu: Facilitar la transferència de tecnologia cap a empreses del sector tèxtil que permeti el desenvolupament de productes d’alt valor afegit.

Finançament: subvenció a fons perdut de 70.000 euros corresponents a totes les despeses que l’empresa i el centre requereixin per a l’execució del projecte: personal propi, materials, viatges i subcontractacions.

Durada del projecte: 12 a 18 mesos.

Tancament propera convocatòria: prevista el 2021.

Què s’ha de presentar per fer la sol·licitud? Omplir memòria de sol·licitud (10 pàgines)

Més informació aquí.

 

INNO4COV-19 té com a objectiu proporcionar suport financer a empreses amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament i la comercialització de solucions innovadores enfront de la COVID-19 que ja han estat validades en entorns de laboratori (TRL6 o superior). Poden participar-hi empreses o petits consorcis d’empreses establerts en un dels estats membres de la UE o països associats a H2020.

Objectiu: Orientació per part d’una xarxa d’experts a nivell tècnic, empresarial i regulador per portar la innovació de l’empresa al mercat.

Finançament: subvenció a fons perdut de fins a 100.000 euros que comprenen la subcontractació de serveis experts i l’accés a instal·lacions tecnològiques d’última generació, així com les despeses de personal, consumibles o viatges i manutenció.

Durada del projecte: 12 mesos.

Tancament propera convocatòria: 30 de novembre. Hi ha una segona convocatòria prevista que tancarà el 31 de març de 2021 i una tercera que ho farà el 31 de maig de 2021.

Més informació aquí.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *