El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2021 reconeix productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executats a Catalunya que integrin en el seu disseny consideracions per millorar-ne el comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida . Valora principalment la incorporació d’estratègies d’ecodisseny i la contribució a l’economia circular, la qualitat del disseny i la innovació.

Està adreçat a dissenyadors, fabricants de productes o estudiants de Catalunya (Que estan ubicats o tenen el domicili o la seu social a Catalunya).

Categories

Categoria A: Producte

Producte en el mercat, dissenyat o fabricat Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre i quan el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria B: Producte en desenvolupament

Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre i quan tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

Categoria D: Disseny jove

Producte en el mercat o en desenvolupament dissenyats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Por presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, un cicle formatiu o estudis universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, hi poden participar els que hagin finalitzat els estudis a Catalunya amb una data no anterior a l’1 d’octubre de 2018.

Criteris de valoració

Criteris bàsics:

 • Incorporació d’estratègies d’ecodisseny i contribució a l’economia circular
 • Qualitat del disseny
 • Innovació
 • Grau de desenvolupament de la candidatura

Criteris addicionals:

 • Aplicació de metodologies d’avaluació ambiental
 • Disposició d’etiquetes que acreditin els beneficis ambientals del producte
 • Implantació del sistema de gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament, Ecodisseny (ISO 14006)
 • Impacte econòmic i social
 • Impacte sobre la cultura quotidiana i el comportament dels consumidors.

Procediment de presentació

El termini presentació s’obrirà el 15 de gener de 2021 fins al 15 de febrer del 2021

 • PART 1: Elaboració de l’annex de documentació tècnica. El model es tramita exclusivament de forma telemàtica i emprant la plataforma online del Premi Catalunya d’Ecodisseny. Un cop omplert, s’obté un arxiu en format PDF.
 • PART 2: Emplenar el formulari de sol·licitud del Premi, annexar la documentació tècnica (en format PDF, obtingut a la plataforma del Premi), firmar i enviar. Procés a través de la plataforma TràmitsGencat

Més informació: Premi Catalunya d’Ecodisseny 2021

Descarregar fullet informatiu

Preguntes freqüents

Enllaç al formulari d’inscripció

Font: gencat

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *