Convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents pel finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per al anys 2021 i 2022

El passat 3 de març va sortir publicada la RESOLUCIÓ EMC/813/2021 per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents pel finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 554325). El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de […]