Ajuts a la indústria per l'eficiència energètica

El Ministerio para la Transición Ecológica ha allargat el termini i pressupost del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial fins al 30 de juny de 2021.

 

En el cas de Catalunya, l’ampliació de pressupost del Programa d’ajuts és de 35 M €.

 

Aquesta segona convocatòria dels ajuts ja és convocada, i té exactament les mateixes característiques i requisits que la convocatòria anterior.

 

Totes les empreses interessades hauran de formalitzar novament la seva sol·licitud d’ajut, i ho podran fer a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la nova convocatòria, és a dir, a partir del 5 de juny.

 

La 2a convocatòria contempla adoptar els canvis a les bases de l’IDAE pel que fa a ampliació del termini de sol·licitud, i en canvis del mètode del càlcul de l’import d’ajut.

 

Segona convocatòria del programa gestionada per ICAEN: Línia d’ajuts de 35 milions d’euros per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa per al sector industrial regulat per les bases publicades en el Reial Decret 263/2019, de 12 d’abril.

 

Els objectius fixats en l’horitzó 2030 són que Catalunya assoleixi el 2050 una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica. Més concretament:

 

– Que un 32% del consum brut d’energia final sigui d’energia d’origen renovable.

– Aconseguir un 32,5% de millora en eficiència energètica en comparació amb les projeccions de futur del consum d’energia.

– Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 40% en relació amb les emissions de l’any 1990.

 

El sector industrial amb els projectes subvencionats està fomentant la descarbonització de tots els sectors consumidors i amb especial rellevància, l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies tèrmiques de l’entorn i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic.

 

L’objecte del Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

 

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser les pimes o  grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 a l’11 i del 13 al 33; també les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb  CNAE  del 35 al 39, i les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment (el contracte s’acreditarà d’acord amb el què disposa l’annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas  a l’empresa on s’executi el projecte).

 

Per una informació més detallada sobre aquesta convocatòria (tramitació, inversions elegibles i no elegibles, import d’ajuts, incompatibilitats, etc.), podeu consultar el següent enllaç.

 

Accediu al tràmit per la convocatòria de juny de 2021, aquí.

 

El Fons Nacional d’Eficiència Energètica és gestionat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que a Catalunya són gestionats per l’ICAEN.

 

 

Font: Institut Català d’Energia (ICAEN).

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *