Caràtula programa 6ª edició programa Acceleració en Òrbita. Accelerant el creixement de les empreses. Logos d'Ajuntament de Terrassa, Cambra de Terrassa i Cecot

Acceleració en Òrbita és un programa impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal Cecot en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40.

L’objectiu d’aquest programa és donar suport, eines i acompanyament a les PIMES amb major capacitat de créixer, per tal d’accelerar el ritme del seu creixement. En concret, està dissenyat per accelerar especialment empreses ja consolidades que responguin a les següents característiques: 

 • Pimes, persones jurídiques o en règim d’autònoms – empresari/a individual
 • Amb vocació internacional
 • Amb potencial de creixement
 • Tenir seu social o estar localitzada a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls
 • Ser una empresa innovadora
 • Cultura i valors alineats amb la ciutat “Compartir per Guanyar”

Actualment, està en marxa la 6a edició amb la participació de set empreses: Multimos, S.A., Sortem Delivery S.L., LAUDA Ibérica Soluciones Técnicas, Nordeste Servicios Integrales 2003, SL., Indústries Metadell, SL, Técnicas de Panificación, S.L. i Terrassa Reparacions.

El programa que es durà a terme al llarg del 2019 es desenvoluparà segons les següents fases:

  • Fase 1 Model de negoci i estratègia empresarial  amb sessions masterclass amb l’objectiu de definir el model de negoci de cada empresa
  • Fase 2 Pla d’acció amb sessions individuals (amb especialistes) amb l’objectiu de definir un pla de creixement personalitzat
  • Fase 3 Implementació del Pla de Creixement amb sessions individuals de la mà d’especialistes amb l’objectiu de tutoritzar la implantació del pla
 • Fase  Avaluació de resultats i tancament amb sessió de treball individual entre empresa, especialistes i ens impulsors amb l’objectiu d’avaluar el grau d’assoliment del pla de creixement i identificar les properes passes a realitzar.

Aquest programa no té cost per a les empreses participants ja què està subvencionat al 100% i rep el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.

Per a més informació podeu descarregar el full informatiu

Caràtula programa 5ª edició programa Acceleració en Òrbita. Accelerant el creixement de les empreses. Límit presentació candidatures 27 d'abril de 2018. Logos d'Ajuntament de Terrassa, Cambra de Terrassa i Cecot

Acceleració en Òrbita és un programa impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal Cecot en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40.

L’objectiu d’aquest programa és donar suport, eines i acompanyament a les PIMES amb major capacitat de créixer, per tal d’accelerar el ritme del seu creixement. En concret, està dissenyat per accelerar especialment empreses ja consolidades que responguin a les següents característiques: 

 • Pimes, persones jurídiques o en règim d’autònoms – empresari/a individual
 • Amb vocació internacional
 • Amb potencial de creixement
 • Tenir seu social o estar localitzada a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls
 • Ser una empresa innovadora
 • Cultura i valors alineats amb la ciutat “Compartir per Guanyar”

Actualment, està en marxa la 5a edició amb la participació de set empreses: Cinegruas, Compliance-Services, DA (Duran Arquitectes), Finish SA, Skymedic, Semcat i Vytrus Biotech. 

El programa que es durà a terme al llarg del 2018 es desenvoluparà segons les següents fases:

  • Fase 1 Model de negoci i estratègia empresarial  amb sessions masterclass amb l’objectiu de definir el model de negoci de cada empresa
  • Fase 2 Pla d’acció amb sessions individuals (amb especialistes) amb l’objectiu de definir un pla de creixement personalitzat
  • Fase 3 Implementació del Pla de Creixement amb sessions individuals de la mà d’especialistes amb l’objectiu de tutoritzar la implantació del pla
 • Fase  Avaluació de resultats i tancament amb sessió de treball individual entre empresa, especialistes i ens impulsors amb l’objectiu d’avaluar el grau d’assoliment del pla de creixement i identificar les properes passes a realitzar.

Aquest programa no té cost per a les empreses participants ja què està subvencionat al 100% i rep el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.

Per a més informació podeu descarregar el full informatiu