Convocatòria Data Market Services 2019

Data Market Services és un projecte finançat pel programa Europeu HORIZON2020 que es vol involucrar amb les pimes i start-ups que operen en el mercat de les dades. El seu objectiu principal és explorar i transformar l’ecosistema europeu d’emprenedoria per tal que les pimes i start-ups especialitzades en dades puguin superar les barreres que solen […]

Terrassa 4.0. Finançament. Préstecs per projectes d’investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria connectada 4.0

Logo Gobierno de España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

      El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo obre la convocatòria de concessió de recolzament financer a projectes d’investigació, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria connectada 4.0. Beneficiaris: Societas que no formin part del sector públic, que desenvolupin una activitat industrial productiva durant un període mínim de tres anys comptats fins […]

Terrassa 4.0: Finançament. Programa Life 2019.

Logo Life

El Programa Life és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient. L’objectiu general pel període 2014-2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 i de les estratègies i plans de la Unió Europea en matèria de medi ambient i clima. Oberta […]

Terrassa 4.0. Finançament. ICF. Préstec Indústria 4.0

Logo ICF. Institut Català de Finances

L’ ICF (Institut Català de Finances) ofereix els préstecs Indústria 4.0 a empreses tant industrials com de serveis, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat industrial catalana. Principals característiques dels projectes empresarials que poden optar al finançament: – projectes que comportin una inversió mínima d’1,5 milions € en el cas de pimes o 5 milions en el cas […]

Terrassa 4.0. Finançament. Acció. Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció) obre la primera convocatòria per a l’any 2019 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte. Beneficiaris Es consideren projectes d’alt impacte els projectes d’inversió: – Projectes de creació d’ocupació. – Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o […]

Terrassa 4.0. Finançament. Red.es. Impuls de la formació contínua i millora de l’ocupabilitat en l’àmbit de les TIC i de l’economia digital

Logo Gobierno de España. Ministerio de Economía y empresa. Red.es

El Ministerio de Economía y Empresa, a través de Red.es, desenvolupa el programa d’ajudes per a impulsar la formació contínua i millora de l’ocupabilitat en l’àmbit de les TIC i de l’economia digital. L’objectiu d’aquest programa és potenciar l’adquisició de competències digitals per a afrontar nous escenaris de sectors en plena transformació digital.   Beneficiaris: […]

Terrassa 4.0. Finançament. CDTI. Convocatòria ESIP 2019

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI) i el Science and Technology Development Fund (STDF) han publicat la 3a crida Espanya-Egipte (ESIP 2019) per a la presentació de Propostes de Cooperació Tecnològica. Els projectes han de tenir les següents característiques:      – el resultat dels mateixos ha de ser un producte, procés […]

Terrassa 4.0. Finançament. Manunet 2019

Logo Acció, Generalitat de Catalunya i Manunet

Oberta la III convocatòria internacional 2019 dels ajuts a projectes R+D empresarial entre empreses catalanes i entitats internacionals per a sistemes de manufactura avançada. Principals característiques dels projectes: – han de tenir un mínim de 2 empreses de dues regions i països diferents adherits al programa Manunet III (Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Romania, Rússia, Irlanda, […]

Terrassa 4.0. Finançament. CDTI. 6a crida Espanya-Índia

Logo CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Gobierno de España. Ministerio de Economía, Industría y Competitividad i Gobierno de España. Ministerior de Ciencia, Innovación y Universidades

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI) va obrir el 12 de febrer la 6a crida Espanya-Índia per a projectes bilaterals d’I+D en alguns dels següents sectors: – Tecnologies netes (Energia Renovable, Aigua i Mediambient) – IoT (Smart Mobility, Smart Grids, Smart Cities) – Fabricació avançada i materials – Tecnologies Agroalimentàries – Altres […]

Terrassa 4.0. Finançament. Blockchers.

Logo Blockchers. Facilitating the revolution of DLT across European SMEs

BLOCKCHERS, una acceleradora per a pimes que treballa amb tecnologies de blockchain finançada pel Programa H2020, obre dues convocatòries per a fomentar la implantació de casos d’ús reals de tecnologies de blockchain en empreses més tradicionals. L’objectiu és fomentar la col·laboració entre pimes tradicionals i potencials especialistes en DLT (Tecnologies de registre distribuït), com a […]