L’Ajuntament de Terrassa ha creat l’Eina de Càlcul del Nivell de Maduresa Digital amb l’objectiu de permetre a les empreses del teixit productiu determinar la posició que ocupen en relació al conjunt de les tecnologies i palanques de la indústria 4.0, en relació al posicionament idoni segons els experts i en relació també amb la resta d’empreses.

Per tal de poder utilitzar aquesta eina només cal registrar-se com usuari a maduresadigital.orbital40.com. Per fer-ho, s’ha d’enviar un mail a orbital40@terrassa.cat amb el nom de l’empresa, el CIF, el nom de la persona de contacte i el seu correu electrònic. L’eina ofereix:

  • Un qüestionari. Que es pot contestar en no més de 15 minuts amb coneixements previs de la indústria 4.0, o en uns 30 minuts en cas contrari.
  • Gràfics.
  • Informes de situació de l’empresa en relació al posicionament idoni segons els experts i en relació amb la resta d’empreses del mateix sector.