Per tal de no perdre competitivitat les empreses han d’acceptar el repte de la indústria 4.0 i
apostar per la digitalització dels seus processos.

El concepte d’Indústria 4.0 es basa en la transformació digital de tots els processos productius que conformen la cadena de valor de la indústria. Segons l’estudi “Mapa i anàlisi de la indústria 4.0 a Catalunya” efectuat per Acció, aquesta transformació s’ha de basar en les següents tecnologies:

 • Robòtica avançada o col·laborativa
 • Fabricació additiva o impressió 3D
 • Realitat augmentada
 • Virtualització i tecnologies de la simulació
 • Integració de sistemes de gestió i control (vertical i horitzontal)
 • Internet de les coses
 • Ciberseguretat
 • El núvol
 • Big Data
Logo Ajuntament de Terrassa.

El projecte Terrassa 4.0 de l’Ajuntament de Terrassa té com a objectiu principal facilitar i acompanyar a les empreses del territori en la seva incorporació a la Indústria 4.0 i als aspectes tecnològics associats a aquesta.

El projecte es basa en quatre línies d’actuació:

 1. Sensibilització respecte la Indústria 4.0: es preveu realitzar diverses activitats orientades a donar a conèixer en què consisteix l’anomenada quarta revolució industrial i els beneficis que comporta. També es publicaran a les xarxes i al nostre blog noticies interessants al voltant de la indústria 4.0, finançament, ajudes i subvencions, casos pràctics, proveïdors de tecnologia, etc.
 2. Creació de xarxes facilitadores: creació d’una xarxa formada per entitats i empreses del territori amb l’objectiu de col·laborar i treballar conjuntament per tal d’impulsar la indústria 4.0.
 3. Impulsar la oferta de desenvolupadors digitals: l’objectiu és recopilar informació relativa a empreses i entitats del territori que ofereixen tecnologia i/o consultoria vinculada a indústria 4.0.
 4. Promoure la incorporació de la indústria 4.0: aquest és l’eix principal del pla d’acció on es preveu acompanyar a algunes empreses que estiguin disposades a iniciar un procés d’incorporació de tecnologia 4.0. Durant 2018 obrirem un procés de presentació de candidatures de les que se seleccionaran 5 empreses que rebran el suport i assessorament en la definició d’un full de ruta per tal que la seva entitat s’incorpori a la 4a revolució industrial.