Logo Qu4drant.0

El  programa d’acompanyament a les empreses allotjades és un programa que gestiona diferents espais d’allotjament que l’Ajuntament de Terrassa posa a disposició de les persones emprenedores i empresàries. Aquesta activitat compren la facilitació d’informació dels espais a les persones interessades en accedir-hi, els tràmits per allotjar-se i l’acompanyament a l’empresa durant el seu temps d’ocupació.