El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les modificacions de diverses resolucions que fan referència a les partides pressupostàries destinades a subvencionar projectes INNOTEC, cupons (innovació i estratègia, indústria 4.0, startups, i finançament), i projectes Nuclis R+D internacional.

 

RESOLUCIÓ EMC/3259/2020, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2608/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar startups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529538).
 
La quantia pressupostària modificada es contempla a l’article 4.1. de la següent manera:

“4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.500.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574. D’aquest pressupost, 300.000,00 euros es destinaran exclusivament a projectes centrats en actuacions de l’àmbit de l’economia circular, tal com s’estableix a la base 2.9 de l’annex 3 de les bases reguladores. La resta del pressupost es destinarà a la totalitat dels projectes, siguin o no de l’àmbit de l’economia circular.”

 

RESOLUCIÓ EMC/3260/2020, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1738/2020, de 16 de juliol, modificada per la Resolució EMC/2804/2020, de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 516168).
 
La quantia pressupostària modificada es contempla a l’article 4.1. de la següent manera:

“4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 6.235.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/4700001/622, que es distribueixen de la següent manera segons els programes regulats a la base 1 de les bases reguladores:

1.200.000,00 euros als cupons d’innovació i estratègia.
4.950.000,00 euros als cupons indústria 4.0.
40.000,00 euros als cupons startup.
45.000,00 euros als cupons finançament.”

 

RESOLUCIÓ EMC/3261/2020, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2613/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar startups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529536).
 
La quantia pressupostària modificada es contempla a l’article 4.1. de la següent manera:

“4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és d’1.400.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574.”

 

Font: DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *