ICF Eurocrèdit – COVID-19

L’Institut Català de Finances (ICF) ha posat en marxar una línia de préstecs específics per aquelles petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat a conseqüència de la crisi de la COVID-19. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la […]

Terrassa 4.0. Finançament. ICF. Préstec Indústria 4.0

Logo ICF. Institut Català de Finances

L’ ICF (Institut Català de Finances) ofereix els préstecs Indústria 4.0 a empreses tant industrials com de serveis, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat industrial catalana. Principals característiques dels projectes empresarials que poden optar al finançament: – projectes que comportin una inversió mínima d’1,5 milions € en el cas de pimes o 5 milions en el cas […]

Terrassa 4.0. Finançament. ICF. Indústria 4.0 – Pime Indústria i Eurocrèdit

Logo ICF Institut Català de Finances

L’ICF, entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, impulsa i facilita l’accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat. Ofereix diverses línies de finançament relatives a l’adopció de tecnologies vinculades a indústria 4.0. Destaquem les següents […]

Nous ajuts per al finançament d’autònoms, micro empreses i pimes, Línia ICF-Comerç

S’obre convocatòria de la línia ICF-Comerç per al finançament en forma de garantia per a treballadors autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat corresponent en els àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats i que tinguin […]

KAUTIC organitza la 1ª Jornada: “Noves Fórmules de Finançament per emprenedors”

El certamen ha reunit una vintena d’emprenedors. A la jornada van participar diferents experts i representants de l’ICF, Ecrowd i Eix Technova. El dimecres 16 de novembre, l’Ajuntament de Terrassa, concretament el Servei d’Innovació, i LEITAT, dos dels partners del Parc Científic i Tecnològic Orbital.40 i impulsors del Programa d’Incubació, KauTic40, van organitzar una Jornada […]