business-confidence

El programa Business Confidence (o confiança empresarial) té el propòsit general d’apropar el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40, l’Ajuntament de Terrassa i els altres Ajuntaments de la supramunicipalitat (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls) a les empreses del territori per tal d’establir una relació de confiança.

L’objectiu és que les empreses del territori considerin el parc Obrital.40 com un soci que els hi dona suport en la seva tasca de generar activitat econòmica, ocupació, innovació, però també cultura emprenedora a Terrassa. És per això que treballem per facilitar, especialment entre les empreses consolidades, accés a programes, col·laboradors, finançament, captació de talent o altres necessitats que puguin tenir en el seu dia a dia.

Algunes de les accions vinculades a aquest programa són visites a les empreses per a la detecció de necessitats, diagnosi d’innovació, difusió d’informació rellevant, organització de jornades i networking, entre d’altres.

Una altra branca del Business Confidence és la participació del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital.40 en xarxes com ara la dels Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) o la de les Associacions de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE). També es treballa intensament en la col·laboració amb altres agents del territori.

Per a més informació sobre el programa, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic orbital40@terrassa.cat o bé mitjançant el telèfon 93 739 70 00 ext. 4950.

Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i la Diputació de Barcelona.