La Fundació Institut Trastorn Límit lidera l’operació E-mocional.reg en el marc del Projecte Europeu d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Health Care Innovation Lab Orbital 40”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, representant del projecte.

L’E-mocional.reg és un programa de prevenció de la desregulació emocional en l’adolescència, la causa més freqüent de problemes en aquesta etapa vital, consistent en l’entrenament en habilitats per a la solució de problemes emocionals en adolescents. Es basa en el component d’habilitats de comportament de la Teràpia Dialèctica-Conductual (Dialectical Behavior Therapy, DBT STEPS-A, Dexter-Mazza i Mazza et al, 2016), la qual proporciona estratègies basades en l’evidència per ajudar als estudiants a aprendre i practicar habilitats conductuals.

Les dificultats de regulació emocional són, com nombrosos estudis demostren, un factor clau de desenvolupament i manteniment de la majoria de trastorns emocionals i una característica present en múltiples patologies mentals infantils i juvenils.

La regulació emocional és un procés essencial per generar relacions satisfactòries, per millorar el funcionament en el context escolar i familiar i evitar possibles problemes de salut mental en l’edat adulta. Tanmateix, és fonamental per a la gestió de problemàtiques com l’ús d’alcohol i drogues, conductes auto-lesives, abús físic, bullying, joves sense sostre, així com per detectar tendències al suïcidi.

El programa E-mocional.reg està dissenyat, a nivell universal, per incrementar la resiliència emocional. Es conforma com un currículum d’aprenentatge socioemocional per ensenyar als adolescents habilitats de presa de decisions i estratègies d’afrontament, especialment per als moments emocionals estressants.

Actuacions del Programa:

1. Formació dels professionals dels centres educatius amb l’objectiu de garantir una adequada execució i continuïtat del programa socioemocional.

2. Detecció de característiques de desregulació emocional a la població seleccionada dels centres educatius de Terrassa que implementen el programa de prevenció.

3. Posada en pràctica del programa mitjançant lliçons setmanals desenvolupades durant el curs acadèmic. Aquestes lliçons estan dividides en quatre àmbits: l’atenció plena, la tolerància al malestar, la regulació emocional i l’efectivitat interpersonal.

4. Avaluació d’un model de salut positiva amb estudiants de diferents nivells educatius amb diferents necessitats.

En conclusió, el programa és una eina enfocada a millorar la regulació emocional dels adolescents, el funcionament adaptatiu i la salut mental, present i futura.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa FEDER de Catalunya 2014-2020) i per la Diputació de Barcelona.

Logo Fundació Institut Trastorn Límit
Logo Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Departament Presidència Generalitat
Logo Diputació de Barcelona