Corredora. Triatló empresarial. Dies sessions. Logo Ajuntament de Terrassa, Fundació Cecot Innovació i Diputació de Barcelona
 • 13/05   9:30-11:30 h   Cap e-mail sense resposta! Com fer un e-mail efectiu per arribar a la clientela

  Si volem arribar a un nou client/a a través d’un mail per obtenir resposta ho hem de fer seguint unes pautes i criteris. Treballarem les principals idees per definir l’assumpte, el redactat, la personalització i l’estructura.

 • 20/05   9:30-11:30 h   La clientela és la protagonista. Investiga les seves necessitats

  Per oferir els nostres productes o serveis a la clientela, abans hem de conèixer en profunditat quins són els seus problemes i les seves necessitats, però també les seves circumstàncies i expectatives. Treballarem les principals tècniques i habilitats per preguntar i investigar les necessitat de la clientela.

 • 27/05   9:30-11:30 h   Vendre influenciant, no convencent. Treballa la teva capacitat d’influència

  Per poder vendre a la nostra clientela, prèviament hem d’estar en condicions de poder influir en la seva decisió. Treballarem les habilitats d’escolta activa, empatia, les bases de la generació de confiança i també com desenvolupem la nostra capacitat d’influència.

 • 03/06   9:30-11:30 h   Què aporta el teu producte o servei a la teva clientela? Treballa la proposta de valor

  Hem de conèixer molt bé a quines necessitats dóna resposta el nostre producte o servei per poder-lo oferir a la potencial clientela. Treballarem amb el model de les 6 motivacions de compra universal i adaptarem la nostra proposta de valor en funció de cada una d’elles.

 • 10/06   9:30-11:30 h   Com diferenciar i personalitzar la comunicació amb la teva clientela

  Per poder accedir de manera efectiva a cada client/a hem de conèixer al seu estil de comunicació. Treballarem amb un model que ens permetrà detectar les principals característiques de cada estil i com adaptar-nos-hi, partint del nostre propi estil.

 • 17/06   9:30-11:30 h   Converteix el “no” en un “sí”. Tècniques de tancament de vendes i seguiment posterior

  Aprendre a diferenciar les objeccions de les excuses, i a com tractar les objeccions de la clientela. Com donar-los resposta, i com aplicar les diferents tècniques de tancament per poder arribar a acords. Com fer un correcte seguiment de les decisions que queden pendents.