El projecte d’especialització competitiva territorial de Terrassa.

L’Ajuntament de Terrassa i els principals agents dins el sistema de coneixement, innovació i competitivitat, Fundació Leitat, Consorci Sanitari de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Institut Transtorn Límit, han definit i impulsat l’estratègia d’especialització i competitivat territorial de la nostra ciutat, les tecnologies facilitadores aplicades a salut, així com, la concreció de la mateixa en el projecte “Health Care Innovation Lab, Orbital 40” que va ser presentat a la convocatòria de selecció de projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operativo FEDER de Catalunya 2014-2020. 

El Health Care Innovation Lab, Orbital 40 és un projecte a desenvolupar fins a 31 de desembre de 2023, que té per objectius, per una banda, el desenvolupament de les iniciatives pioneres en l’àmbit sociosanitari que actuen com a palanques per incentivar solucions tecnològiques innovadores, incorporant el teixit empresarial i generant una nova activitat econòmica, i per un altra banda, generar un ecosistema innovador referent a Catalunya i el sud d’Europa que desenvolupi el concepte “living lab” especialitzat en salut, que generi riquesa, talent i ocupació en el nostre territori.

El projecte s’articula mitjançant la combinació de dos grups d’operacions: 

Palanques del sector: iniciatives pioneres en l’àmbit socio-sanitari, liderades totes elles per les principals organitzacions sanitàries / hospitalàries del territori. Aquestes iniciatives s’incorporen al PECT per la seva naturalesa de palanca d’innovació per als sectors que serveixen al sector salut amb nous productes, serveis i solucions.

Són, de fet, oportunitats que l’ecosistema posa a disposició dels agents innovadors (emprenedors, innovadors, empreses) per a que trobin a Terrassa un entorn privilegiat per a innovar, ubicar-s’hi, invertir i atraure i desenvolupar talent. 

  • T’Activa, Terrassa Activa i Saludable. Programa de foment de la participació ciutadana i dels agents del sistema de la innovació que faciliti la descoberta de solucions emprenedores a reptes de la vida saludable urbana, impulsant un ecosistema innovador vinculat al desenvolupament de solucions aplicades a la promoció de la vida saludable.
  • Emocional.reg: programa que té per objectiu prevenir la desregulació emocional en l’adolescència per evitar el desenvolupament de problemes relacionats amb la salut mental. Durant l’execució del projecte es posarà en pràctica un programa de prevenció de trastorns de la personalitat i altres trastorns emocionals i promoció de la resiliència emocional centrat en un currículum d’aprenentatge social-emocional per estudiants de ESO de Terrassa i detectar característiques de desregulació emocional de cara a incentivar la innovació en solucions educatives, divulgatives i d’intervenció que abordin aquest repte. El projecte testejarà metodologies innovadores de detecció precoç i d’intervenció en joves de’entre 12-19 anys de les escoles de la ciutat.

 

Ecosistema emprenedor: acompanyament a l’emprenedoria, gestió d’espais de descoberta i trobada, dinamització de les activitats d’ecosistema, sensibilització i transferència de tecnologia, etc.

  • Centre d’Alt Rendiment en Emprenedoria Fotònica – CAREF: Posada en marxa d’un centre d’emprenedoria especialitzada amb l’objecte d’impulsar l’emprenedoria de base tecnològica vinculada a la fotònica facilitant l’arribada a mercat de projecte d’alt valor afegit. Aquest projecte dona continuïtat a l’estratègia de la ciutat pel que fa a posicionar-se com un hub en l’àmbit de la Fotònica. S’hi realitzaran activitats de formació, recerca i impuls de la innovació al servei del teixit industrial , emprenedors i organitzacions empresarials.
  • Living Lab Salut: El living lab permetrà a investigadors i responsables d’empreses validar entre els usuaris les seves solucions desenvolupades en el laboratori. L’objectiu és desenvolupar un espai físic similar a un entorn quotidià on es testaran projectes orientats a millorar la salut i la qualitat de vida de la població en general, ja siguin proves pilot o prototips.