La Fundació LEITAT en el marc del Projecte Europeu d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), “Health Care Innovation Lab Orbital 40” cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa FEDER de Catalunya 2014-2020) i per la Diputació de Barcelona, lidera l’operació LivingLab Salut Terrassa.

El concepte de LivingLab es pot definir de moltes maneres, però bàsicament és un ecosistema basat en processos de innovació oberta i en entorns reals, que facilita el desenvolupament de projectes innovadors involucrant múltiples stakeholders amb l’objectiu de generar un valor afegit per ell i sobretot pels usuaris finals. S’han de fer partícips als usuaris en totes les etapes del desenvolupament de la tecnologia.

El LivingLab Salut Terrassa està focalitzat a donar suport al desenvolupament de projectes que tinguin com objectiu la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones. Es podran realitzar activitats de ideació, co-creació i validació de les noves tecnologies, així com facilitar l’accés a la realització de proves pilots i prototips.

    

En aquests mesos s’ha acabat la primera fase de l’habilitació de l’espai físic del LivingLab Salut Terrassa que permetrà fer les activitats mencionades de ideació conjunta, co-creació i  validació de les tecnologies orientades a la salut de les persones.

 

A més de l’espai de treball modulable, en el LivingLab s’han habilitat dos laboratoris. En un d’ells s’ha instal·lat una bioimpressora 3D que permet que les cèl·lules i els biomaterials es puguin combinar i dipositar capa per capa per crear desenvolupaments biomèdics que tenen les mateixes propietats que els teixits vius. Aquest sistema d’impressió permet validar tecnologies en models de pell, organoids, permet fer assajos de biomaterials, entre d’altres.   

Més detalls en l’enllaç.

 

En el laboratori de robòtica del LivingLab s’ha instal·lat un sistema de rehabilitació basat en un robot industrial de tipus col·laboratiu sobre el qual actualment s’estan fent proves de control de moviments que posteriorment podran fer servir els especialistes per validar noves maneres de rehabilitar pacients amb lesions al tronc superior.

Logo Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Logo Departament Presidència Generalitat
Logo Diputació de Barcelona