Imatge xemeneia i text "ValorTRS Busquem Projectes de Valor per Terrassa. Impactes Socials Sostenibles. Inversió"

La principal característica d’aquest programa és impulsar projectes d’alt impacte social o mediambiental especialment mitjançant la participació d’altres agents privats (empreses, organitzacions o particulars) que vulguin oferir inversió vinculada a emprenedoria corporativa i responsabilitat social empresarial

Els acords d’inversió queden en l’àmbit privat i les condicions de la inversió (d’impacte o filantròpica) es negocien directament entre la part inversora i les persones que representen els projectes.

Model d’inversió

La inversió en aquests projectes segueix un model d’inversió d’impacte, que impulsa un projecte social aportant recursos econòmics tot generant alhora alguna rendibilitat de la inversió.

En alguns casos, es pot optar per una “inversió filantròpica“, on les persones o empreses que fan la inversió busquen contribuir a la realització de l’impacte social del projecte finançat mirant que aquest sigui el major possible, sense esperar necessàriament un retorn econòmic.

Com es pot participar fent inversions?

Per poder participar com a persona, entitat o empresa inversora d’aquests projectes, cal subscriure un acord d’adhesió i acceptar els compromisos de participació.

Per a més informació sobre el programa i de com participar-hi podeu posar-vos en contacte per correu electrònic a [email protected]

Documents de referència:

Les accions desenvolupades en aquest programa esta subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i per la Diputació de Barcelona.