La principal característica d’aquest programa és impulsar projectes d’alt impacte social o mediambiental especialment mitjançant la participació d’altres agents privats (empreses, organitzacions o particulars) que vulguin oferir inversió vinculada a emprenedoria corporativa i responsabilitat social empresarial. 
 
Model d’inversió
La inversió en aquests projectes segueix un model d’inversió anomenat “inversió d’impacte”, que a més de contribuir a impulsar un projecte social aportant recursos econòmics generen alhora alguna rendibilitat de la inversió.
En alguns casos, es pot optar per una “inversió filantròpica”, on les persones o empreses que fan la inversió busquen contribuir a la realització de l’impacte social del projecte finançat mirant que aquest sigui el major possible, sense esperar necessàriament un retorn econòmic.
Els acords d’inversió queden en l’àmbit privat i les condicions de la inversió (d’impacte o filantròpica) es negocien directament entre la part inversora i les persones que representen els projectes.
 
Com es pot participar fent inversions?
Per poder participar com a persona, entitat o empresa inversora d’aquests projectes, cal subscriure un acord d’adhesió i acceptar els compromisos de participació.
 
Per a més informació sobre el programa i de com participar-hi podeu posar-vos en contacte per correu electrònic a projectesdevalor@terrassa.cat.
 
Documents de referència:

Les accions desenvolupades en aquest programa estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Servei Públic d’Ocupació Estatal), el Fons Social Europeu i la Diputació de Barcelona.