Imatge xemeneia i text "ValorTRS Busquem Projectes de Valor per Terrassa. Impactes Socials Sostenibles. Impacte"
Què són els Projectes de Valor per Terrassa (ValorTRS)?

ValorTRS són projectes innovadors i d’alt impacte social i/o medi ambientalPoden ser de diversos tipus: projectes emprenedors i empresarials, d’emprenedoria corporativa, d’innovació oberta, de participació ciutadana etc., així com projectes d’economia social, solidària i col·laborativa, que busquin un alt impacte social i/o mediambiental a Terrassa.

Com els ajudem?

Facilitem l’accés a finançament privat per a aquests projectes amb l’objectiu de donar-los sortida i ajudar-los a arribar al mercat, consolidar-se i créixer.

En concret, ValorTRS ajuda a trobar inversió, ja sigui a través d’empreses i organitzacions o bé de particulars que vulguin donar suport a aquests projectes emprenedors, principalment econòmic, seguint un model d’inversió d’impacte o filantròpica.

Quins tipus de projectes busquem?

Busquem projectes amb les següents característiques:

  1. El seu propòsit principal és resoldre aspectes socials o mediambientals que fins ara no estaven resolts o bé la solució no era òptima o era insuficient.
  2. Realitzen una activitat que és viable econòmicament (generen ingressos a través de l’oferta de productes o serveis).
  3. Són innovadors perquè incorporen alguna novetat que millora la situació actual.
  4. Es gestionen de manera responsable i transparent.
  5. Estan vinculats al territori i impliquen a grups de la societat civil com ara entitats, agents o la ciutadania en general.
 
Presenta el teu projecte

Si tens un projecte que s’ajusti als criteris anteriors i busques inversió, pots presentar la teva sol·licitud en aquest enllaç al formulari.

Igualment es poden adjuntar els arxius annexos que s’estimin oportuns sempre que tinguin relació amb la sol·licitud presentada (pla d’empresa, presentació corporativa, CVs, etc.).   

Per a més informació ens podeu contactar per correu electrònic a: [email protected].

Documents de referència:

Les accions desenvolupades en aquest programa esta subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i per la Diputació de Barcelona.